12 oktober 2017

De Vlaamse minster bevoegd voor Werk heeft drie nieuwe VIONA-projectoproepen goedgekeurd. Het betreft twee O&O-opdrachten en één studieopdracht. Zij die wensen in tekenen op deze opdracht(en) dienen hun projectvoorstel(len) elektronisch via mail (in een WORD-versie) in te dienen uiterlijk op dinsdag 31 oktober 2017 om 13u.

06 oktober 2017

Op voorstel van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters besliste de Vlaamse Regering vandaag de voorwaarden voor het toekennen van een doelgroepkorting voor het aanwerven of in dienst houden van 55-plussers te verscherpen. Voortaan zal een werkgever de korting enkel kunnen krijgen als de betrokken werknemers effectief werken, zodat oneigenlijk gebruik van de korting tegengegaan wordt.

06 oktober 2017

De Vlaamse Regering heeft vandaag op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en Vlaams minister van Werk Philippe Muyters 50 studierichtingen in 14 studiegebieden goedgekeurd die vanaf 1 september 2018 duaal kunnen aangeboden worden door scholen, de centra voor deeltijds onderwijs en de Syntra-lesplaatsen. Het gaat onder meer om richtingen in sport, chemie, mechanica-elektriciteit, mode en voeding. Daarnaast zullen nog 5 andere opleidingen via de proeftuin ‘schoolbank op de werkplek’ duaal mogelijk zijn. Met duaal leren krijgen jongeren een brede vorming in combinatie met een ruime opleiding op de werkvloer en halen ze zo hun diploma.

05 oktober 2017

De Vlaamse minister bevoegd voor Werk heeft zopas het onderzoeksrapport ‘De Vlaamse deeleconomie onderzocht’ (IDEA Consult) vrijgegeven.

03 oktober 2017

Vlaanderen telt eind september 217.310 niet-werkende werkzoekenden. Dat zijn er 12.417 of 5,4% minder dan een jaar eerder. De Vlaamse werkloosheid daalt nu al meer dan 2 jaar aan een stuk. Ook de allochtone werkloosheid neemt af met 1,5%.

Pagina's