29 juni 2018

Eén jaar na de start van het nieuwe doelgroepenbeleid zijn bijna 200.000 werknemers met een Vlaamse loonkostverlaging aan de slag. Op 1 juli 2016 nam de Vlaamse Overheid deze bevoegdheid over van de Federale Overheid.

29 juni 2018

Vorige week liet de Vlaamse Confederatie Bouw weten dat ze op zoek zijn naar 11.500 mensen om de openstaande vacatures in te vullen. Vlaams minister van Werk en Economie Philippe Muyters lanceerde in januari vorig jaar al een tienpuntenplan om het nijpende personeelstekort in de bouwsector aan te pakken. Vandaag zijn de 10 maatregelen gerealiseerd. De focus ligt voornamelijk op knelpuntopleidingen en de omscholing van werkzoekenden.

11 juni 2018

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters heeft aan de Vlaamse Regering zijn visienota voorgesteld waarmee hij meer buitenlandse talenten wil aantrekken. De minister wil ondermeer de procedures herbekijken en werken met een dynamische knelpuntberoepenlijst. Doel is om gerichte arbeidsmigratie in te zetten als sluitstuk in een geïntegreerd arbeidsmarktbeleid.

11 juni 2018

Op voorstel van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters heeft de Vlaamse Regering beslist om Karel Van Eetvelt aan te stellen als nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van VDAB. Hij volgt Jef Roos op, die om gezondheidsredenen gevraagd heeft om vervangen te worden.

08 juni 2018

Vandaag besliste de Vlaamse Regering, op voorstel van Minister van Werk Philippe Muyters, om de projecten JobStap (Unizo) en Welt (Voka) blijvend te ondersteunen in 2018. Deze projecten kaderen in het bredere FOCUS OP TALENT beleid waarmee de Vlaamse Regering de werkzaamheidsgraad wil verhogen. Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt is het noodzakelijk om élk talent in Vlaanderen te benutten. Minister Muyters wil meer focus op talent en competenties, en uitgaan van de sterktes van elk individu.

Pagina's