03 mei 2012

door Vlaams minister van Werk Philippe Muyters

Vlaanderen telt eind april 191.395 werkzoekenden, dat zijn er 3.568 of 1,9% meer dan vorig jaar. 6,49% van de beroepsbevolking is werkzoekend. Deze stijging geeft echter een vertekend beeld doordat de uitzendkrachten trager worden uitgeschreven sinds dit jaar. De berekening van het standcijfer van april 2012 volgens de vroegere methode laat het aantal niet-werkende werkzoekenden zakken van 191.395 tot 185.900, dat is 1,0% lager dan het cijfer van april 2011.

25 april 2012

Indien je tijdskrediet of loopbaanonderbreking neemt, dan krijgt je van de federale overheid (RVA) een onderbrekingsuitkering voor de volledige duur van de loopbaanonderbreking. Die uitkering kan aangevuld worden met een extra aanmoedigingspremie van de Vlaamse overheid.

Het online aanvragen van zo'n aanmoedigingspremie kent vele voordelen:

03 april 2012

door Vlaams minister van Werk Philippe Muyters

Eind maart 2012 telt Vlaanderen 195.978 niet-werkende werkzoekenden. Dat is een stijging met 3.294 of 1,7% ten opzichte van een jaar terug. 6,84% van de beroepsbevolking is werkzoekend. Deze stijging heeft echter te maken met de nieuwe manier waarop uitzendarbeid wordt berekend. Bij jaar-op-jaarvergelijking met de cijfers van maart 2011 blijkt de werkloosheid gedaald met 1,4%.

30 maart 2012

Om onze concurrentiekracht en welvaart op peil te houden in een wereld die razendsnel verandert, engageerden de Vlaamse Regering en alle socio-economische en maatschappelijke partners zich met Vlaanderen in Actie en Pact 2020. Het Nieuw Industrieel Beleid(NIB) maakt dat engagement concreet en reikt beleidsmaatregelen aan om de economie in Vlaanderen ook effectief meer ondernemend, innovatiever, groener en sociaal sterker te maken.

02 maart 2012

door Vlaams minister van Werk Philippe Muyters

Vlaanderen telt eind februari 2012 201.920 niet-werkende werkzoekenden. Dat is een stijging met 3.440 (of 1,7%) ten opzichte van een jaar terug. 6,84% van de beroepsbevolking is werkzoekend.

Pagina's