24 mei 2013

De Vlaamse regering heeft op voorstel van Minister van sociale economie Freya Van den Bossche het maatwerkdecreet goedgekeurd. De belangrijkste vernieuwing is dat het maatwerkdecreet de subsidies niet langer toekent aan bedrijven, maar wel aan de werknemers. Zij krijgen een rugzakje mee met  tegemoetkomingen voor werkgevers die hen in dienst nemen en voldoen aan de tewerkstellingscriteria, of dat nu bedrijven uit de sociale economie dan wel reguliere bedrijven zijn.

17 mei 2013

De Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters het nieuwe kader voor de loopbaancheques goedgekeurd. Vanaf 1 juli zal elke werkende of zelfstandige om de zes jaar recht hebben op twee pakketten van 4 uren loopbaanbegeleiding. Elk pakket kan voor een prijs van 40 euro worden gekocht bij de VDAB, maar de reële waarde ervan in de sector is 550 euro.

03 mei 2013

door Vlaams minister van Werk Philippe Muyters

Vlaanderen telde eind april 201.176 werkzoekenden. Dat zijn er 18.781 of 9,8% meer dan vorig jaar. 7,09% van de Vlaamse beroepsbevolking is op dit ogenblik werkzoekend. De economische double dip tekent zich hiermee zwaar af in de cijfers.

23 april 2013

1 jaar nadat ze de schoolbanken hebben verlaten, blijkt dat 88,7% van de Vlaamse schoolverlaters aan het werk is. Dat staat in de 26e studie van de Vlaamse schoolverlaters die Vlaams minister van Werk Philippe Muyters vandaag samen met de VDAB voorstelde. Slechts 3,5% van de schoolverlaters heeft in dat eerste jaar geen enkele werkervaring opgedaan.

02 april 2013

door Vlaams minister van Werk Philippe Muyters

Eind maart telde Vlaanderen 211.701 werkzoekenden. Dat zijn er 15.723 of 8,0% meer dan vorig jaar. Op dit moment is 7,18% van de Vlaamse beroepsbevolking werkzoekend.

54,6% van de werkzoekenden zijn mannen. Het groeiend aandeel mannen volgt uit de snellere stijging van de mannelijke werkloosheid (+11,7%) versus de vrouwelijke (+3,9%). Het banenverlies in de industrie en de kleinere conjunctuurgevoeligheid van de tertiaire en quartaire sectoren tekenen zich af in deze cijfers.

Pagina's