18 juli 2018

Deze oproep past in het kader van het beleid i.v.m. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) van de Vlaamse overheid en heeft tot doel om een versnelling te creëren en meer bedrijven aan de slag te laten gaan met maatschappelijke verantwoordelijkheid in lijn met dat beleid. Een infosessie hierover wordt voorzien op dinsdag 7 augustus 2018. 

16 juli 2018

Op 1 juli 2016 ging het Vlaamse doelgroepenbeleid van start. Door kortingen te geven in de RSZ-bijdragen worden de kansen op tewerkstelling van jongeren, 55-plussers en personen met een arbeidshandicap verhoogd. Deze succesvolle maatregel wordt vanaf 1 januari 2019 voor de drie doelgroepen nog versterkt. De Vlaamse Regering maakt hiervoor een budget van 70 miljoen euro extra vrij.

16 juli 2018

Voor personen met een handicap is het vaak moeilijker op de arbeidsmarkt. Ze krijgen daarom ondersteuning van VDAB, die bijvoorbeeld specifiek werkmateriaal ter beschikking stelt, aanpassingen aan de werkplek mogelijk maakt en werkgevers begeleiding biedt. Daarnaast kunnen werkgevers ook een loonpremie van de Vlaamse overheid aanvragen. Vrijdag besliste Vlaams minister van Werk Philippe Muyters dat deze ondersteuning vanaf 1 januari 2019 ook mogelijk wordt voor mensen die herstellen van een ernstige ziekte.

09 juli 2018

Vrijdag keurde de Vlaamse Regering een hervorming van het werkplekleren goed. Het werkplekleren is een belangrijk onderdeel van het VDAB-instrumentarium dat vandaag al met succes wordt ingezet om de kloof tussen werkzoekenden en werkgevers te verkleinen. Vlaams minister van Werk Philippe Muyters: “Werkplekleren is een zeer succesvol systeem om werkzoekenden competenties bij te brengen en kansen te geven op de arbeidmarkt. We werken nu een aantal drempels weg en maken het systeem nog eenvoudiger, gebruiksvriendelijker en transparanter voor de werkzoekende én de werkgevers. Door de cursistenvergoedingen voor alle cursisten in opleiding en werkplekleren gelijk te trekken wordt ook die complexiteit weggenomen.

03 juli 2018

Vlaamse werkloosheidsgraad zakt naar 6,02%

Vlaanderen telde eind juni 184.194 niet-werkende werkzoekenden. Dat zijn er 16.840 of 8,4% minder dan eind juni vorig jaar. De werkloosheid daalt ondertussen al bijna 3 jaar onafgebroken.

Pagina's