09 juli 2018

Vrijdag keurde de Vlaamse Regering een hervorming van het werkplekleren goed. Het werkplekleren is een belangrijk onderdeel van het VDAB-instrumentarium dat vandaag al met succes wordt ingezet om de kloof tussen werkzoekenden en werkgevers te verkleinen. Vlaams minister van Werk Philippe Muyters: “Werkplekleren is een zeer succesvol systeem om werkzoekenden competenties bij te brengen en kansen te geven op de arbeidmarkt. We werken nu een aantal drempels weg en maken het systeem nog eenvoudiger, gebruiksvriendelijker en transparanter voor de werkzoekende én de werkgevers. Door de cursistenvergoedingen voor alle cursisten in opleiding en werkplekleren gelijk te trekken wordt ook die complexiteit weggenomen.

03 juli 2018

Vlaamse werkloosheidsgraad zakt naar 6,02%

Vlaanderen telde eind juni 184.194 niet-werkende werkzoekenden. Dat zijn er 16.840 of 8,4% minder dan eind juni vorig jaar. De werkloosheid daalt ondertussen al bijna 3 jaar onafgebroken.

29 juni 2018

Eén jaar na de start van het nieuwe doelgroepenbeleid zijn bijna 200.000 werknemers met een Vlaamse loonkostverlaging aan de slag. Op 1 juli 2016 nam de Vlaamse Overheid deze bevoegdheid over van de Federale Overheid.

29 juni 2018

Vorige week liet de Vlaamse Confederatie Bouw weten dat ze op zoek zijn naar 11.500 mensen om de openstaande vacatures in te vullen. Vlaams minister van Werk en Economie Philippe Muyters lanceerde in januari vorig jaar al een tienpuntenplan om het nijpende personeelstekort in de bouwsector aan te pakken. Vandaag zijn de 10 maatregelen gerealiseerd. De focus ligt voornamelijk op knelpuntopleidingen en de omscholing van werkzoekenden.

11 juni 2018

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters heeft aan de Vlaamse Regering zijn visienota voorgesteld waarmee hij meer buitenlandse talenten wil aantrekken. De minister wil ondermeer de procedures herbekijken en werken met een dynamische knelpuntberoepenlijst. Doel is om gerichte arbeidsmigratie in te zetten als sluitstuk in een geïntegreerd arbeidsmarktbeleid.

Pagina's