Vanaf 1 januari: alleen vrijstelling als activiteit past in traject naar werk

maandag, 2 januari 2017 - 12:45

Enkel als je stage, opleiding of studie past in je traject naar werk, zal je als werkzoekende van de VDAB een vrijstelling kunnen krijgen voor beschikbaarheid tot de arbeidsmarkt. De regeling zal op 1 januari 2017 van start gaan. 

Werkzoekenden moeten zich ten allen tijd klaar houden voor de arbeidsmarkt en een actief zoekgedrag vertonen. Maar wie studeert, een opleiding volgt of een stage doet, kan daarvoor een uitzondering krijgen. Het gevolg is dat je geen kans maakt om geschorst te worden en dat de uitkering (voor de duur van de studie, opleiding of stage) dan niet onder de regels van de degressiviteit valt. Sinds de Zesde Staatshervorming kan Vlaanderen zelf de regels voor deze vrijstellingen bepalen. 

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters: “Opleidingen in al zijn vormen zijn voor heel wat werkzoekenden noodzakelijk om hun weg te vinden op de arbeidsmarkt. Maar niet elke opleiding is voor elke werkzoekende een even nuttige stap. Met de VDAB gaan we uit van maatwerk: we kijken op zo individueel mogelijke basis hoe we de afstand tot de arbeidsmarkt best kunnen overbruggen. Als dat een studie, opleiding of een stage is, spreken we dat af met de werkzoekende en zal hij voor de tijd dat die opleiding duurt ook een vrijstelling krijgen. Dat is logisch.” 

Tijdens de periode van de vrijstelling moet de werkzoekende zelf geen werk zoeken en niet verplicht op vacatures ingaan. Hij wordt wel nog individueel opgevolgd door de trajectbegeleider die op gezette tijden contact neemt om na te gaan hoe het met de werkzoekende gaat. De vrijstellingen worden voor maximaal 1 jaar gegeven, en kunnen uiteraard jaarlijks verlengd worden als dat nog steeds in het traject past. 

De regering laat de nieuwe strengere regeling van kracht gaan op 1 januari 2017.   

Persinfo 

Thomas Pollet 
Woordvoerder van minister Philippe Muyters  
Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport 
0474 69 56 08 – 
thomas.pollet@vlaanderen.be