Projectoproep “Geïntegreerd breed onthaal 2018: onthaaltrajecten voor mensen met een advies niet-toeleidbaar”.

woensdag, 31 januari 2018 - 16:15

In uitvoering van het regeerakkoord werken we met de beleidsdomeinen Werk en Sociale Economie enerzijds en Welzijn, Volksgezondheid en Gezin anderzijds aan de optimale participatie van personen met medische, mentale, psychische, psychiatrische en sociale problemen, indien mogelijk op de arbeidsmarkt. Voor ongeveer 6.500 niet-werkende werkzoekenden zijn deze problemen dermate ernstig dat VDAB hen het advies niet-toeleidbaar geeft. 

Om onderbescherming van deze doelgroep tegen te gaan lanceert Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen lanceert een projectoproep “Geïntegreerd breed onthaal 2018: onthaaltrajecten voor mensen met een advies niet-toeleidbaar”. Deze oproep richt zich op samenwerkingsverbanden van OCMW, CAW en Dienst Maatschappelijk Werk van het Ziekenfonds. Er is een financiering per gerealiseerd onthaaltraject voorzien. De projecten kunnen lopen van 1 juni 2018 tot en met 31 december 2020. Kandidaturen voor een project moeten ingediend worden uiterlijk 31 maart 2018.

Meer info via de website van WVG