Oproep onderzoeks- en ontwikkelingsopdracht ‘Vlaamse implementatie van de tweede cyclus van PIAAC’ (2018-2023) – deadline 16 augustus 2018

dinsdag, 5 juni 2018 - 16:00

Het Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC) is een internationaal vergelijkend onderzoek waarbij personen tussen 16 en 65 jaar uitvoerig getest worden op geletterdheid, gecijferdheid en probleemoplossend vermogen. PIAAC levert ook informatie op over de mate waarin deze en andere vaardigheden gebruikt worden op het werk. Het onderzoek peilt verder ook naar sociale en emotionele vaardigheden die een invloed hebben op het maatschappelijk functioneren en op het succes op de arbeidsmarkt.

Vlaanderen nam deel aan de eerste cyclus van PIAAC (2012) en aan de voorloper IALS (1997). Met deze oproep zoeken we een kandidaat voor de Vlaamse implementatie van de tweede cyclus van PIAAC. De opdracht loopt tot eind 2023 en omvat onder meer een vooronderzoek in 2020 en de hoofdbevraging in 2021-2022.

De voorstellen moeten ten laatste op 16 augustus 2018 worden ingediend door gebruik te maken van het aanvraagformulier.
Meer info