Oproep Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen met de Sustatool

woensdag, 18 juli 2018 - 14:15

Deze oproep past in het kader van het beleid i.v.m. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) van de Vlaamse overheid en heeft tot doel om een versnelling te creëren en meer bedrijven aan de slag te laten gaan met maatschappelijke verantwoordelijkheid in lijn met dat beleid. Een infosessie hierover wordt voorzien op dinsdag 7 augustus 2018. 

Met de Sustatool krijgen kleinere organisaties een tool op maat om duurzaamheid te implementeren. Deze tool legt ook de link met de Sustainable Development Goals.

De Sustatool is een methode die bestaat uit een managementproces, catalogus met activiteiten en een dashboard voor de opvolging van je acties. Deze tool (handleiding, catalogus en bijhorende Excel) werd ontwikkeld door de Universiteit Antwerpen met de steun van de Vlaamse overheid, Departement Werk en Sociale Economie. De tool wordt momenteel verder ontwikkeld als een online tool door het Departement Werk en Sociale Economie. Deze zal gratis ter beschikking zijn van bedrijven en intermediairen. 

De doelstelling van deze tool is het creëren van een alomvattende en gebruiksvriendelijke, maar generieke duurzaamheidsaanpak voor KMO’s.De aanpak is zowel wetenschappelijk onderbouwd als praktijkgericht, met een blijvende meetbare impact op de verschillende niveaus van de bedrijfsvoering. De Sustatool biedt een managementproces-aanpak waarbij diverse duurzaamheidsaspecten op systematische wijze in de dagelijkse werking uitgerold en gemonitord kunnen worden. De Sustatool is een aanvulling op en een synthese van de reeds bestaande tools in de markt.

Concreet willen we met deze oproep intermediaire organisaties uitnodigen om individuele organisaties te ondersteunen om MVO op een structurele manier op te nemen in de organisatie door middel van de Sustatool.

Alles over deze projectoproep op de website ESF Vlaanderen.