Op weg naar een Vlaamse skills strategie

dinsdag, 30 januari 2018 - 16:15

In een snel veranderende economie en arbeidsmarkt zijn vaardigheden van doorslaggevend belang. Daarom is Vlaanderen – op voordracht van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters – gestart met het ontwikkelen van een Vlaamse skills strategie. Die benadering wil Vlaanderen een strategische aanpak aanreiken om tot een lerende economie te komen waarin talent optimaal benut en ingezet wordt.

Minister Muyters: “Arbeidsmarktgerichte vaardigheden zijn de brandstof van onze economie, vandaag én in de toekomst. Het is belangrijk dat we hier verstandig mee omspringen en dat we inzetten op een lange termijn visie en strategie. De Vlaamse deelname is overigens een precedent: het is de eerste keer dat een regio deelneemt aan een “nationale” skills strategie.”   

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) ondersteunt dit proces vanuit het “OECD skills strategy framework” dat eerder (met succes) toegepast is in 9 landen, waaronder Nederland,  Noorwegen en Oostenrijk. Het raamwerk reikt handvaten aan bij het ontwikkelen, activeren en effectief benutten van skills en helpt landen op weg naar een strategische benadering.

De OESO zal het komende jaar data, onderzoek en praktijkervaring inbrengen om de kansen en uitdagingen voor Vlaanderen beter te identificeren. Er wordt ook volop ingezet op dialoog met uiteenlopende gesprekspartners in de wereld van Werk, Economie, Innovatie, Onderwijs en Opleiding, en daarbuiten. Het project moet begin 2019 leiden tot een diagnoserapport, een breed gedragen analyse van het Vlaamse competentiebeleid, en aanbevelingen over hoe dit verder versterkt kan worden in de toekomst.

Minister Muyters: “We starten natuurlijk niet van een wit blad. De voorbije jaren hebben we grote stappen vooruit gezet met het competentiebeleid van VDAB om werkzoekenden beter te matchen met vacatures op basis van hun talenten. Bovendien sloten we vorige zomer een  VESOC-akkoord met de sociale partners over de hervorming en modernisering van de Vlaamse opleidingsinstrumenten. Maar de economie staat op een kantelpunt, we moeten vandaag verder durven kijken.”

De skills strategie past binnen de lopende lange termijn plannen van de Vlaamse regering rond vaardigheden (Visie 2050, Europese skills agenda…), maar gaat nog een stap verder. Van de Vlaamse skills strategie verwachten we scherpe en concrete, bruikbare aanbevelingen rond vaardigheden op vijf themavelden: (i) ontwikkelen van een leercultuur, (ii) beter aanwenden van competenties op de werkvloer, (iii) beter doen aansluiten van competenties en (toekomstige) jobs op elkaar, (iv) gepaste structuren en partnerschappen voor een toekomstgericht competentiebeleid, en (v) de financiering van opleiding en vorming.

Minister Muyters gaf vandaag het startschot voor de Vlaamse skills strategie in het bijzijn van onder meer:

  • officials van de OESO, waaronder Ms Montserrat Gomendio (afgevaardigd directeur directoraat onderwijs en vaardigheden) en Mr Dirk Van Damme (afdelingshoofd in het directoraat onderwijs en vaardigheden).
  • officials van de Europese Commissie, die mee optreden als financier en promotor van dit project in het kader van de Europese skills agenda. 
  • afgevaardigden van de kabinetten van de ministers van Onderwijs en Financiën en Begroting, die mee hun schouders zetten onder het project.
  • de leidend ambtenaren van het departement Werk en Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie, het departement Onderwijs en Vorming, het departement Financiën en Begroting, de VDAB, het Agentschap voor Ondernemerschapsvorming Syntra Vlaanderen, de SERV en de FOD WASO. 

De OESO kijkt alvast uit naar de samenwerking met Vlaanderen en heeft hoog gespannen verwachtingen: “Omwille van de economische en demografische transities die Vlaanderen doormaakt, veranderen de competenties die mensen nodig hebben om succesvol te zijn in hun werk en in de samenleving steeds sneller. Om de toekomstige groei en welvaart van Vlaanderen te vrijwaren, dienen competenties te worden aangeleerd die relevant zijn voor de veranderende werkomstandigheden, dienen die competenties doorheen het leven verder ontwikkeld te worden, en moeten ze optimaal ingezet worden in productieve werkomstandigheden.

Met deze samenwerking tussen de OESO en de Vlaamse Overheid willen we verder bouwen op de recente hervormingen en nieuwe initiatieven identificeren die Vlaanderen in staat zullen stellen om verder te groeien en haar ambities waar te maken. Om dat doel te bereiken is het cruciaal dat de verschillende stakeholders zich achter dit project scharen.

Hier lees je alles over de startmeeting van de Vlaamse Skills Strategy.

Persinfo

Willem De Klerck
Departement Werk en Sociale Economie
+32 474 48 57 60
willem.deklerck@wse.vlaanderen.be

Tinne Stukkens
Raadgever communicatie van minister Philippe Muyters
Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
+32 498 36 37 85
tinne.stukkens@vlaanderen.be