Naar een typologie van begunstigden voor het Vlaams activerend arbeidsmarktbeleid

woensdag, 8 mei 2019 - 20:45

Welke ondersteuning een werkzoekende nodig heeft, hangt af van zijn afstand tot de arbeidsmarkt. In dit onderzoek wordt ‘afstand tot de arbeidsmarkt’ vertaald naar de geschatte kans om binnen de zes maanden werk te vinden. Die kans wordt ingeschat aan de hand van zowel klassieke kenmerken van de werkzoekende (opleiding, leeftijd, geslacht, talenkennis, …) als van de individuele arbeidsmarkthistoriek en het gebruik van de VDAB-website. Vervolgens worden de maatregelen binnen het Vlaamse activeringsbeleid gerangschikt op basis van die afstand tot de arbeidsmarkt en wordt geanalyseerd hoe ze zich tegenover mekaar verhouden.

Deze analyse brengt zo in kaart wat het Vlaamse arbeidsmarktbeleid biedt aan de werkzoekenden, wie er nog onvoldoende bereikt wordt, en hoe dit aanbod verder geoptimaliseerd kan worden.

Publicaties van dit onderzoek