Jaarrapport Vlaams doelgroepenbeleid: aanwervingen laaggeschoolde jongeren verdubbeld

vrijdag, 29 juni 2018 - 09:30

Eén jaar na de start van het nieuwe doelgroepenbeleid zijn bijna 200.000 werknemers met een Vlaamse loonkostverlaging aan de slag. Op 1 juli 2016 nam de Vlaamse Overheid deze bevoegdheid over van de Federale Overheid.

Dankzij het doelgroepenbeleid krijgen werkgevers een RSZ-bijdragevermindering bij aanwerving van laag- of middengeschoolde jongeren, 55-plussers of een premie voor de tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap. Het afgelopen jaar maakten ruim 198.000 werknemers gebruik van deze maatregelen. Deze groep bestaat uit 144.000 55-plussers, 42.000 jongeren en ruim 12.000 personen met een arbeidshandicap.

Meer informatie vind je in het jaarrapport doelgroepenbeleid 2017 (pdf / 1.15 MB).