Enkel korting voor werkende 55-plussers

vrijdag, 6 oktober 2017 - 13:45

Op voorstel van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters besliste de Vlaamse Regering vandaag de voorwaarden voor het toekennen van een doelgroepkorting voor het aanwerven of in dienst houden van 55-plussers te verscherpen. Voortaan zal een werkgever de korting enkel kunnen krijgen als de betrokken werknemers effectief werken, zodat oneigenlijk gebruik van de korting tegengegaan wordt.

Het vernieuwde en vereenvoudigde doelgroepenbeleid dat op 1 juli 2016 van start ging, focust op jongeren, 55-plussers en mensen met een arbeidshandicap. De kern van het beleid is maximaal inzetten op activering en steun bieden aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Voor 55-plussers is de korting afhankelijk van leeftijd en geldt ze zowel bij aanwerving als bij het in dienst houden van de oudere werknemer. Voor het langer aan de slag houden gaat het om een premie van 600 euro (55-59 jaar) tot 1.150 euro (vanaf 60 jaar) per werknemer per kwartaal.

  55-59 jaar vanaf 60 jaar
Retentie 600 1150
Aanwerving (gedurende 2 jaar) 1150 1500

Recent bleek echter dat verschillende grote bedrijven in de bank- en verzekeringssector oudere werknemers een uitstapregeling voorstellen, waarbij ze hen de mogelijkheid bieden een aanzienlijk deel van hun loon te behouden zonder dat ze nog hoeven te werken.

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters besluit in dat geval de doelgroepkorting niet meer te zullen toekennen: “Het doel is net om mensen langer aan het werk te houden. Als werkgevers personeel betalen om thuis te blijven, kan het niet de bedoeling zijn dat we hen daarvoor gaan belonen met een korting.”

Om het oneigenlijk gebruik van de doelgroepkorting tegen te gaan, wordt nu een voorwaarde toegevoegd aan het decreet. De doelgroepvermindering wordt gekoppeld aan het leveren van werkelijke arbeidsprestaties (met uitzondering van ziekte, verlofstelsels, opzegperiode).  “Als de werkgever de korting nog wil krijgen, zal die moeten garanderen dat de betrokken werknemers ook effectief werken en niet thuis zitten.”

Werkgevers zullen daarom voortaan bij het indienen van hun kwartaalaangifte bij de vraag tot doelgroepvermindering voor oudere werknemers moeten bevestigen dat er werkelijke arbeidsprestaties geleverd zijn. Aangezien de kwartaalaangifte sowieso verplicht is, gebeurt dit dus zonder extra administratieve rompslomp.

Er zullen controles uitgevoerd worden door de sociale inspectie en er zijn sancties mogelijk, van het terugbetalen van de onrechtmatig verkregen korting tot boetes.

Persinfo

Thomas Pollet
Woordvoerder van minister Philippe Muyters
Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
+32 474 69 56 08 – thomas.pollet@vlaanderen.be