Drie nieuwe VIONA-projectoproepen voor beleidsgericht wetenschappelijk arbeidsmarktonderzoek in Vlaanderen

vrijdag, 19 oktober 2018 - 10:00

De Vlaamse minister bevoegd voor Werk heeft drie nieuwe VIONA-projectoproepen goedgekeurd. Het gaat om drie studieopdrachten over de volgende topics:

In de oproepen zijn de volgende twee bijlagen geïntegreerd:

  • Bijlage 1: Situering en gunningprocedure
  • Bijlage 2: Financieel plan en rapportering (Opgelet met nieuwe richtlijnen inzake verplichte elektronische facturatie (e-invoicing))

Zij die wensen in tekenen op deze opdracht(en) moeten hun projectvoorstel(len) elektronisch via mail (in een WORD-versie) indienen uiterlijk op vrijdag 9 november 2018 2017 om 13u aan: willem.deklerck@wse.vlaanderen.be + johan.troch@wse.vlaanderen.be

Inhoudelijke Informatie over deze opdrachten kan u krijgen bij:

Voor vragen m.b.t. de procedure en de inhoudelijke/financiële rapportering kan u terecht bij Johan Troch, departement WSE, T 02/553 44 18 - M 0499/54 27 31, johan.troch@wse.vlaanderen.be