Drie nieuwe VIONA-projectoproepen voor beleidsgericht wetenschappelijk arbeidsmarktonderzoek in Vlaanderen

donderdag, 12 oktober 2017 - 14:45

De Vlaamse minster bevoegd voor Werk heeft drie nieuwe VIONA-projectoproepen goedgekeurd. Het betreft twee O&O-opdrachten en één studieopdracht rond de volgende topics:

In de oproepen zijn de volgende twee bijlagen geïntegreerd:

  • Bijlage 1: Situering en gunningprocedure
  • Bijlage 2: Financieel plan en rapportering

Zij die wensen in tekenen op deze opdracht(en) dienen hun projectvoorstel(len) elektronisch via mail (in een WORD-versie) in te dienen uiterlijk op dinsdag 31 oktober 2017 om 13u aan: willem.deklerck@wse.vlaanderen.be + johan.troch@wse.vlaanderen.be

Informatie over deze opdrachten kan u krijgen bij Willem De Klerck, departement WSE, 02-553 43 80, willem.deklerck@wse.vlaanderen.be

Voor vragen m.b.t. de procedure en de inhoudelijke/financiële rapportering kan u terecht bij Johan Troch, departement WSE, 02-553 44 18, johan.troch@wse.vlaanderen.be