5,2% minder werkzoekenden

dinsdag, 4 april 2017 - 15:15

Vlaanderen telde eind maart 213.506 niet-werkende werkzoekenden. Dat zijn er 11.601 of 5,2% minder dan een jaar eerder. Al sinds augustus 2015 daalt de werkloosheid in Vlaanderen elke maand.

In alle leeftijdscategorieën zijn er minder werkzoekenden dan in maart vorig jaar. De jeugdwerkloosheid (-25j) daalt met 5,9% en de middenleeftijdsgroep (25-50j) met 4,7%. Ook bij de 50-plussers zien we een daling van 5,5%. De 50- tot 55-jarigen en de 55- tot 60-jarigen dalen zelfs met respectievelijk 8,5% en 8,3%. Enkel bij de 60-plussers is er nog sprake van een stijging, te wijten aan de langere beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt.

De migratiegolf uit Syrië, Irak en Afghanistan tekent zich af in de werkzoekendencijfers. De allochtone werkloosheid stijgt hierdoor op jaarbasis met 0,8%.

15,4% of 32.894 van de Vlaamse werkzoekenden hebben een arbeidshandicap. Op jaarbasis neemt deze groep toe met 1,3%. Dat is mede het gevolg van de langere beschikbaarheid.

Het aantal werkzoekenden daalt nagenoeg even sterk bij mannen als bij vrouwen. De werkloosheid daalt ten slotte in alle provincies, in Limburg is de daling het sterkst (-8,6%).

U vindt meer details in de tabellen (pdf / 0.04 MB) of op https://arvastat.vdab.be/.

Persinfo

Veerle Van Nieuwenhuysen
Adjunct-woordvoerder van Philippe Muyters Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
02 552 61 63 - 0486 49 44 80
veerle.vannieuwenhuysen@vlaanderen.be
Martelaarsplein 7, 2e verdieping
1000 Brussel