1ste principiële goedkeuring ‘Kwaliteits- en registratiemodel voor de dienstverleners binnen Werk en Sociale Economie

woensdag, 7 november 2018 - 14:00

De Vlaamse regering heeft op 26 oktober het voorontwerp van decreet goedgekeurd. We werken volop aan de verdere juridische uitwerking en uitvoering hiervan.

Wanneer het decreet van kracht wordt, zal iedere dienstverlener die wil intekenen op diensten en activiteiten op het vlak van opleiding en vorming, begeleiding, arbeidsbemiddeling, competentieontwikkeling en inschakeling aan een aantal kwaliteitsvoorwaarden op organisatieniveau moeten voldoen.

Zolang het decreet niet in werking treedt, verandert er niets aan de huidige voorwaarden. Bij de implementering voorzien we overgangsmaatregelen om de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren.

Wil je graag meer informatie?

Contacteer Bouke De Vis of Jan Boeykens.