11 juni 2018

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters heeft aan de Vlaamse Regering zijn visienota voorgesteld waarmee hij meer buitenlandse talenten wil aantrekken. De minister wil ondermeer de procedures herbekijken en werken met een dynamische knelpuntberoepenlijst. Doel is om gerichte arbeidsmigratie in te zetten als sluitstuk in een geïntegreerd arbeidsmarktbeleid.

11 juni 2018

Op voorstel van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters heeft de Vlaamse Regering beslist om Karel Van Eetvelt aan te stellen als nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van VDAB. Hij volgt Jef Roos op, die om gezondheidsredenen gevraagd heeft om vervangen te worden.

08 juni 2018

Vandaag besliste de Vlaamse Regering, op voorstel van Minister van Werk Philippe Muyters, om de projecten JobStap (Unizo) en Welt (Voka) blijvend te ondersteunen in 2018. Deze projecten kaderen in het bredere FOCUS OP TALENT beleid waarmee de Vlaamse Regering de werkzaamheidsgraad wil verhogen. Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt is het noodzakelijk om élk talent in Vlaanderen te benutten. Minister Muyters wil meer focus op talent en competenties, en uitgaan van de sterktes van elk individu.

05 juni 2018

Het Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC) is een internationaal vergelijkend onderzoek waarbij personen tussen 16 en 65 jaar uitvoerig getest worden op geletterdheid, gecijferdheid en probleemoplossend vermogen. PIAAC levert ook informatie op over de mate waarin deze en andere vaardigheden gebruikt worden op het werk. Het onderzoek peilt verder ook naar sociale en emotionele vaardigheden die een invloed hebben op het maatschappelijk functioneren en op het succes op de arbeidsmarkt.

04 juni 2018

Eind april telde Vlaanderen 184.800 niet-werkende werkzoekenden. Dat zijn er 16.962 of 8,4% minder dan een jaar eerder. De recorddaling van vorige maand (7,7%) wordt opnieuw verbroken.

In elke leeftijdscategorie, voor elk studieniveau en bij elke werkloosheidsduur: overal daalt opnieuw de Vlaamse werkloosheid. De kortdurige werkloosheid (-1 jaar) daalt met 11%. De groep tussen 1 en 2 jaar daalt met 9,4% en de zeer langdurige werkloosheid (+2 jaar) daalt met 3,8%. Ook de allochtone werkloosheid blijft verder dalen met 6,6%.

Pagina's