15 september 2017

Op voorstel van minister van Onderwijs Hilde Crevits en minister van Werk Philippe Muyters keurde de Vlaamse Regering vandaag het decreet duaal leren en werken goed. Vanaf 1 september 2018 start de uitrol over heel Vlaanderen. Jongeren krijgen een brede vorming in combinatie met een ruime opleiding op de werkvloer en halen zo hun diploma. Duaal leren en werken is één van de maatregelen om de ongekwalificeerde uitstroom uit het secundair onderwijs tegen te gaan, het beroeps- en technisch onderwijs te versterken en de praktische kennis van bedrijven mee te nemen in het onderwijs.

04 september 2017

Eind augustus telt Vlaanderen 227.882 niet-werkende werkzoekenden. Dat zijn er 13.740 of 5,7% minder dan een jaar eerder. Ook de allochtone werkloosheid neemt af met 1,1%.

24 augustus 2017

De Vlaamse minster bevoegd voor Werk heeft twee nieuwe VIONA-projecten goedgekeurd.

18 augustus 2017

Het afgelopen jaar is het aantal dienstencheques opnieuw gestegen met 3,62%. Ook het aandeel elektronische cheques zit in de lift, voor het eerst is meer dan de helft van de dienstencheques elektronisch. Toch liggen de ambities nog veel hoger. 

01 augustus 2017

Vlaanderen telt eind juli 225.044 niet-werkende werkzoekenden. Dat zijn er 13.049 of 5,5% minder dan een jaar eerder. De Vlaamse werkloosheid daalt nu al 24 maanden op rij. Ook de allochtone werkloosheid neemt af met 0,5%.

Pagina's