15 februari 2019

Dienstencheques zijn op vandaag acht maanden geldig, maar in 2018 zijn zo’n half miljoen dienstencheques vervallen. Op een totaal jaarlijks bedrag van 1,1 miljard euro dat aan dienstencheques uitgegeven wordt, gaat het om 5 miljoen euro dat niet besteed wordt.  “Geld dat je hebt uitgegeven en waar je niets voor terugkrijgt, moeten we altijd proberen voorkomen”, zegt  Vlaams minister van Werk Philippe Muyters, "ik verleng daarom de geldigheidstermijn van dienstencheques tot 1 jaar."

07 februari 2019

De Vlaamse minister bevoegd voor Werk heeft zopas het onderzoeksrapport ‘Activering van leefloongerechtigden via tijdelijke werkervaring’ (IDEA Consult) vrijgegeven.

04 februari 2019

Eind januari telde Vlaanderen 192.445 niet-werkende werkzoekenden. Dat zijn er 16.582 of 7,9% minder dan een jaar eerder. De Vlaamse werkloosheid daalt onafgebroken sinds augustus 2015. De Vlaamse werkloosheidsgraad komt zo uit op 6,3%.

03 februari 2019

De Vlaamse minister bevoegd voor Werk heeft zopas het onderzoeksrapport ‘Techniek Tien jaar later: loopbaanpaden en -uitkomsten van STEM-studenten’ (IDEA Consult) vrijgegeven.

21 januari 2019

Vandaag lanceert de Vlaamse Regering samen met de OESO een ‘Skills Strategie voor Vlaanderen’. Dit rapport analyseert de Vlaamse situatie op het gebied van opleidingen voor volwassenen, en doet aanbevelingen om tot een lerende economie te komen waarin talent optimaal benut en ingezet wordt. Hieruit blijkt onder meer dat Vlaanderen op veel vlakken goed presteert, maar dat te weinig Vlamingen opleidingen volgen en dat ze hun bestaande competenties onvoldoende gebruiken in hun werk. 

Pagina's