07 november 2017

Vlaanderen telt eind oktober 209.253 niet-werkende werkzoekenden. Dat zijn er 11.667 of 5,3% minder dan een jaar eerder. De Vlaamse werkloosheid daalt onafgebroken sinds augustus 2015, nu al meer dan 2 jaar aan een stuk. Ook de allochtone werkloosheid neemt af met 1,6%.

26 oktober 2017

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters heeft aan VDAB gevraagd een actieplan op te stellen om de krapte op de Vlaamse arbeidsmarkt het hoofd te bieden. Er staan steeds meer vacatures open en het aantal werkzoekenden daalt al meer dan 2 jaar. Het wordt steeds moeilijker om de gezochte competenties te vinden. Met 3 maatregelen wil de VDAB nu een versnelling hoger schakelen.

13 oktober 2017

Mensen met medische, mentale, psychische of sociale problemen hebben het vaak ook moeilijk op de arbeidsmarkt. Voor hen maakte de Vlaamse Regering vandaag de nieuwe werk- en zorgtrajecten concreet, waarvoor jaarlijks 10 miljoen euro bijkomend uitgetrokken wordt.
Werk en zorg werken voortaan in heel Vlaanderen structureel samen om iemands werk- en zorgproblemen tegelijkertijd aan te pakken, kansen te bieden en voor iedereen de juiste oplossing te zoeken.

12 oktober 2017

De Vlaamse minster bevoegd voor Werk heeft drie nieuwe VIONA-projectoproepen goedgekeurd. Het betreft twee O&O-opdrachten en één studieopdracht. Zij die wensen in tekenen op deze opdracht(en) dienen hun projectvoorstel(len) elektronisch via mail (in een WORD-versie) in te dienen uiterlijk op dinsdag 31 oktober 2017 om 13u.

06 oktober 2017

Op voorstel van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters besliste de Vlaamse Regering vandaag de voorwaarden voor het toekennen van een doelgroepkorting voor het aanwerven of in dienst houden van 55-plussers te verscherpen. Voortaan zal een werkgever de korting enkel kunnen krijgen als de betrokken werknemers effectief werken, zodat oneigenlijk gebruik van de korting tegengegaan wordt.

Pagina's