Gegevensuitwisseling

Terug naar privacy - disclaimer

Mededelingen in functie van artikel 9 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzicht van de verwerking van persoonsgegevens

Verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens:

Dirk Vanderpoorten
Koning Albert II laan 35 bus 20
1030 Brussel

Doel van de verwerking

De gegevens worden gevraagd met het oog op de uitvoering van de verschillende maatregelen die strekken tot de bevordering van de werkgelegenheid, het reguleren van de arbeidsmarkt en het faciliteren van de in-, herin-, of uittrede op de arbeidsmarkt.

Recht van verzet

Eenieder kan op diens uitdrukkelijk verzoek en kosteloos mededeling krijgen van welke persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben worden verwerkt in het kader van de werking van het Departement Werk en Sociale Economie.

Eenieder kan op dienst uitdrukkelijk verzoek en kosteloos vragen dat zijn of haar persoonsgegevens worden gecorrigeerd in functie van een aangetoonde realiteit.

Een verzoek dient schriftelijk worden toegestuurd naar de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens, of kan per mail worden verstuurd naar: departement@wse.vlaanderen.be

Overzicht van de gegevensverwerking door het Departement WSE

Het Departement Werk en Sociale Economie maakt in het kader van de behandeling van de aanvragen gebruik van verschillende externe databanken. Het Departement Werk en Sociale Economie heeft hiertoe de nodige machtigingen bekomen van de respectievelijke sectorale comités. Onderstaand worden de verschillende machtigingen opgelijst.

Sectoraal comité rijksregister:

 • beraadslaging nr. 27/2008 van 4 juli 2008;
 • beraadslaging nr. 11/2009 van 18 februari 2009;
 • beraadslaging nr. 54/2008 van 10 december 2008;
 • beraadslaging nr. 53/2010 van 22 december 2010;
 • beraadslaging nr. 58/2010 van 22 december 2010;
 • beraadslaging nr. 08/2012 van 11 januari 2012;
 • beraadslaging nr. 38/2012 van 9 mei 2012;
 • beraadslaging nr. 44/2012 van 9 mei 2012;
 • beraadslaging nr. 80/2012 van 17 oktober 2012;
 • beraadslaging nr. 47/2015van 29 juli 2015;
 • beraadslaging nr. 48/2016 van 22 juni 2016

Sectoraal comité federale overheid:

 • beraadslaging FO nr. 28/2015 van 19 november 2015

Sectoraal comité sociale zekerheid en gezondheid:

 • beraadslaging nr. 08/053 van 7 oktober 2008;
 • beraadslaging nr 11/2009 van 18 februari 2009;
 • beraadslaging nr. 09/038 van 7 juli 2009;
 • beraadslaging nr. 09/046 van 7 juli 2009;
 • beraadslaging nr. 09/057 van 1 september 2009
 • beraadslaging nr. 10/001 van 12 januari 2010;
 • beraadslaging nr. 10/049 van 6 juli 2010;
 • beraadslaging nr. 08/053 van 9 november 2010;
 • beraadslaging nr. 11/017 van 1 maart 2011;
 • beraadslaging nr. 12/2001 van 10 januari 2012;
 • beraadslaging nr. 12/014 van 6 maart 2012;
 • beraadslaging nr. 38/2012 van 9 mei 2012;
 • beraadslaging nr. 12/042 van 3 juli 2012;
 • beraadslaging nr. 13/021 van 5 maart 2013;
 • beraadslaging nr. 13/088 van 3 september 2013 gewijzigd op 7 juni 2016;
 • beraadslaging nr. 14/013 van 4 februari 2014
 • beraadslaging nr. 15/001 van 13 januari 2015;
 • beraadslaging nr. 15/037 van 2 juni 2015;
 • beraadslaging nr. 15/081 van 1 december 2015;
 • beraadslaging nr. 16/014 van 1 maart 2016,
 • beraadslaging nr. 16/031 van 5 april 2016

Vlaamse Toezichtscommissie - http://vtc.corve.be/machtigingen.php:

 • beraadslaging nr. 02/2017 van 15 februari 2017
 • beraadslaging nr. 41/2016 van 12 oktober 2016;
 • beraadslaging nr. 40/2016 van 21 juni 2016
 • beraadslaging nr. 20/2016 van 25 mei 2016;
 • beraadslaging nr. 142013 van 9 oktober 2013

Terug naar privacy - disclaimer