Aanvraagformulier transitiepremie

Aanvrager
Vul dit webformulier volledig in. Hou rekening met het juiste 'format' van de velden, anders krijgt u een foutmelding. Nadat je op 'indienen', hebt geklikt ontvang je onmiddellijk een mail met bevestiging dat je aanvraag ingediend is. Uiterlijk binnen de maand ontvang je een formele ontvangstmelding of - indien je aanvraag niet volledig is - een vraag om bijkomende inlichtingen. Als het dossier drie maanden na de indiening van de aanvraag van de transitiepremie niet volledig is, vervalt je aanvraag. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Schrijf hier je familienaam zoals vermeld op uw identiteitskaart
Schrijf hier je officiële voornaam zoals vermeld op uw identiteitskaart
Volgens het format: 90090963694 (11 cijfers - zonder punten, streepjes of andere tekens)
Volgens het format: BE68 5390 0754 7034
De BIC heeft een lengte van acht of elf letters met de volgende structuur: BBBBCCLLbbb of BBBBCCLL
Leeftijd in jaren (bijv. 60) op laatste dag van de maand van de start als zelfstandige in hoofdberoep
Volgens het format: 0475 12 34 56
Vestiging Vlaams Gewest
Officiële naam van de onderneming volgens de statuten of inschrijving in de kruispuntbank van ondernemingen
Dit bestaat uit 10 cijfers, waarvan het eerste cijfer 0 of 1 is (zonder punten, komma's of andere tekens)
Dossiergegevens
Volgens dit format: 04/04/2020
Volgens het format: 04/04/2020 - dit is standaard de datum van inschrijving in KBO, tenzij men voorheen reeds was ingeschreven als zelfstandige in bijberoep
Duidt aan op welke uitkering u recht had tot de dag voor de start als zelfstandige in hoofdberoep. Dit is een verplichte voorwaarde om recht te kunnen hebben op de premie!
Volgens dit format: 04/04/2020 - wanneer heeft u het goedgekeurd prestarterstraject met succes afgerond? (cfr. de datum op het afgeleverd attest)
Verklaringen op eer (aanvinken)
Bij een valse verklaring op eer zal de premie worden stopgezet en teruggevorderd.
De aanvrager verklaart op eer in de periode van toekenning van de transitiepremie:
Bijlagen
Volgende bijlagen dienen verplicht te worden toegevoegd vóór uw dossier kan worden onderzocht. De gegevens in deze bijlagen dienen overeen te komen met de gegevens in het webformulier.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx odt.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx odt.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx odt.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx odt.