Wat is er gewijzigd vanaf 1/7/2016?

  • Aanvraag door en betaling van de premie aan de werkgever door het departement Werk en Sociale Economie > < de beoordeling van het recht op de VOP voor de werknemer blijft bij VDAB
  • Loonplafond wordt aangepast bij deeltijdse tewerkstelling
  • Uitzendkantoren vallen onder algemene regeling (40% - 30% - 20% - niet meer doorstorten naar gebruikers)
  • Zelfstandigen in bijberoep kunnen ook VOP aanvragen
  • Periode GIBO of doorstroomtraject wordt in mindering gebracht van periode dat men recht heeft op VOP van 40%
  • Doelgroep wordt uitgebreid tot personen met een multiple problematiek die doorstromen uit de sociale economie naar het 'normaal economisch circuit' of naar een reguliere functie binnen hetzelfde bedrijf.