Hoe weet ik als werknemer/werkzoekende dat mijn VOP-recht in orde is?

De werknemer kan contact opnemen met VDAB (Gratis nummer - Servicelijn: 0800/30.700), die in uw dossier ('Mijn Loopbaan') kan nagaan of uw recht in orde is.

Heeft u als werknemer/werkzoekende inhoudelijke vragen i.v.m. uw VOP-recht, dan dient u contact te nemen met de regionale dienst Arbeidsbeperking (van uw woonplaats) van VDAB. U vindt deze adressen, telefoonnummers en email terug op de website van VDAB.