Ja.

Noch in de wetgeving i.v.m. de VOP, noch in die van de Transitiepremie staat een cumulatieverbod. Bijgevolg kunnen beide premies gecombineerd worden.