Ja, onder bepaalde voorwaarden.

In de wetgeving (art. 1,4°) staat als één van de voorwaarden om voor de transitiepremie in aanmerking te kunnen komen dat men ‘een beroepsbezigheid als zelfstandige in hoofdberoep [moet] starten: zich aansluiten bij een sociale verzekeringskas voor zelfstandigen of bij de Hulpkas voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen in de hebben hoedanigheid van zelfstandige in hoofdberoep.

In de wetgeving staat geen minimum inkomen of minimum sociale bijdragen die men zou moeten betalen, dus komen ook deze personen die onder het zogenaamde artikel 37 (en aangesloten zijn als zelfstandige in hoofdberoep) vallen, mogelijk in aanmerking voor de Transitiepremie, voor zover ze natuurlijk ook aan de andere voorwaarde voldoen:

 • Men is gestart als zelfstandige in hoofdberoep na 14 maart 2018.
 • Men heeft met succes een prestarterstraject afgerond maximaal 6 maanden voor de start als zelfstandige in hoofdberoep.
 • De onderneming is gevestigd in het Vlaamse Gewest gedurende de hele periode waarin de transitiepremie wordt toegekend. 
 • De aanvrager is minstens 45 jaar oud en heeft de wettelijke pensioenleeftijd niet bereikt in de maand van de opstart als zelfstandige in hoofdberoep.
 • De aanvrager is ingeschreven bij VDAB als niet-werkende werkzoekende de dag voor de start als zelfstandige in hoofdberoep
 • Men is uitkeringsgerechtigd op de dag voor de start als zelfstandige in hoofdberoep. Volgende uitkeringen komen in aanmerking:
  • uitkeringsgerechtigd volledig werkloos (werkloosheidsattest van de RVA - C63)
  • als rechthebbende op maatschappelijke integratie, een leefloon genieten (attest 'ontvanger leefloon' van het OCMW)
  • als rechthebbende op maatschappelijke hulp, financiële steun genieten (attest 'ontvanger financiële steun' van het OCMW)
  • als erkend arbeidsongeschikte de toelating hebben gekregen van de adviserende arts van uw ziekenfonds om het werk te hervatten(link is external)
  • als rechthebbende op het overbruggingsrecht(link is external) voor zelfstandigen, de financiële uitkering genieten