De premie wordt toegekend aan de natuurlijke persoon en niet aan de onderneming. Die natuurlijke persoon is dan onderworpen aan de personenbelasting onder deel II Winsten en Baten. De hoogte hiervan is afhankelijk van de persoonlijke situatie. De transitiepremie is dus een beroepsinkomen en wordt als dusdanig belast en er zijn ook sociale zekerheidsbijdragen op verschuldigd.

Er is geen beperking in inkomsten uit het zelfstandig beroep bovenop de premie.