Voor de tewerkstelling van studenten (de zogenaamde ‘jobstudenten’) die maar een beperkt aantal uren (max. 475) per jaar werken, is er een specifieke ‘arbeidsovereenkomst voor studenten’. Hiervoor is er een verlaagde RSZ-bijdrage, die beduidend lager is dan de gewone sociale zekerheidsbijdragen (een solidariteitsbijdrage van 2,71% ten laste van de student en 5,42% ten laste van de werkgever). Deze ‘jobstudenten’ komen niet in aanmerking voor de doelgroepvermindering jongeren, gezien er reeds een bijzondere bijdragevermindering van toepassing is.”