De werkgever die aanspraak wil (blijven) maken op een doelgroepvermindering moet de gevraagde vermindering met de gepaste code aanduiden op de tewerkstellingslijn bij de driemaandelijks DmfA-aangifte (jan. – mar., apr. – jun., jul.-sep., okt.-dec.).

Om recht te geven op de doelgroepvermindering dient de jongere werkzoekende een loopbaanportfolio aan te maken en de oudere werkzoekende, die nieuw wordt aangeworven, dient zich bij VDAB in te schrijven als niet-werkend-werkzoekend (voor de oudere werknemer die reeds in dienst is, de zogenaamde ‘zittende werknemer’ is dit niet nodig.)

Hierna vind je de verschillende codes:

Verminderingscodes nieuwe doelgroepverminderingen jongeren

  • laaggeschoolde jongeren: 6300
  • middengeschoolde jongeren: 6301
  • leerlingen: 6310

Verminderingscodes overgangsmaatregelen jongeren (‘oude’ vermindering op basis van in dienst vóór 1/7/2016 die doorloopt wegens ononderbroken tewerkstelling tot maximaal eind 2018)

  • Doelgroepvermindering voor laaggeschoolde jonge werknemers (oud stelsel): 6030
  • Doelgroepvermindering voor erg laaggeschoolde jonge werknemers (oud stelsel): 6031
  • Doelgroepvermindering voor middengeschoolde jonge werknemers (oud stelsel): 6032
  • Doelgroepvermindering zeer jonge werknemers (oud stelsel): 6033

Verminderingscodes nieuwe doelgroepverminderingen ouderen

  • Doelgroepvermindering voor oudere werknemers - Zittende werknemers: 6320
  • Doelgroepvermindering voor oudere werknemers - Niet-werkende werkzoekende ouderen: 6321