Als je (toekomstige) werkgever voor jou een doelgroepvermindering als jongere wil aanvragen, moet je een loopbaanportfolio hebben of aanmaken bij VDAB vóór of ten laatste het kwartaal dat je in dienst komt.

Schrijf je je in als (niet-werkend) werkzoekende bij VDAB of heb je je ooit vroeger ingeschreven als (niet-werkend) werkzoekende, dan maak(te) je automatisch ook meteen een loopbaanportfolio aan. Dit kan online. Zo kan je via de website van de VDAB een persoonlijke account aanmaken en je eigen profiel beheren. Zo kan je bijvoorbeeld ook passende vacatures zoeken, online solliciteren of opleidingscheques aanvragen. Als schoolverlater moet je je bij de VDAB ook steeds inschrijven om je beroepsinschakelingstijd te laten starten.

Als je je niet moet/wenst in te schrijven als werkzoekende bij VDAB – bijvoorbeeld omdat je naadloos van de ene werkgever naar de andere werkgever overgaat - is er ook een verkorte inschrijvingswizard in ‘Mijn Loopbaan’, waarbij je alleen je identiteits- en studiegegevens dient op te geven om recht te geven aan je nieuwe werkgever op de doelgroepvermindering voor jongeren. Hierna vind je een stappenplan:

  • Ga naar de VDAB-website
  • Klik op "registreer je nu"
  • Vul op de registratiepagina je persoonsgegevens (rijksregisternummer) en contactgegevens (e-mailadres) in (heb je al een VDAB-dossier, dan krijg je ‘Het rijksregisternummer is al in gebruik’ en kan je inloggen via stap 1 – eventueel kan je een nieuw paswoord aanvragen)
  • Kies op het einde van de pagina om niet in te schrijven als VDAB-werkzoekende
  • Duid de optie aan "Nee, ik wil me enkel registreren voor Mijn Loopbaan om ervoor te zorgen dat mijn werkgever een RSZ-korting kan aanvragen" (De jongere komt in de verkorte wizard terecht).
  • Vul de studies in. Dit is nodig om te kunnen bepalen of de werkgever bij de aanwerving recht heeft op een RSZ-korting. De jongere ziet volgende tekst:

"Ik verklaar op eer dat mijn studiegegevens correct zijn. Deze gegevens kunnen gebruikt worden om na te gaan of mijn toekomstige werkgever recht heeft op een RSZ-korting voor laag- of  jongeren."

  • Akkoordverklaring Privacy (in deze verklaring staat dat een er wisselwerking is met RSZ en Departement Werk en Sociale Economie in kader van de doelgroepvermindering)​
  • Uw Loopbaanportfolio is aangemaakt en je komt op de homepagina van ‘Mijn Loopbaan’.

Vanaf dat er een tewerkstellingsband is tussen de werkgever en de jongere, zal de werkgever deze info ook kunnen consulteren in de online toepassing Ecaro. Het is op basis van het veld ‘begindatum’ dat de werkgever kan zien vanaf welk kwartaal de jongere over een elektronisch dossier beschikt.