Uw werkloosheidsduur is op zich geen criterium om al dan niet recht te hebben op de aanwervingsincentive.

De wetgeving bepaalt dat u, om recht te geven op de aanwervingsincentive, ‘minstens twee jaar als niet-werkende werkzoekende bij de VDAB Ingeschreven’ moet zijn. Heeft u zich de afgelopen 2 jaar niet ingeschreven bij VDAB, was u vrijgesteld van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt wegens wegens sociale of familiale redenen of bent u langer dan 3 maanden uitgeschreven (bijvoorbeeld doordat u zich na een tewerkstelling van maximaal 3 maanden niet terug hebt ingeschreven), dan komt u niet in aanmerking voor de aanwervingsincentive.

De wetgeving bepaalt immers dat elke onderbreking van de inschrijving van maximaal 3 maanden, wordt gelijkgesteld met een inschrijving. Is er in de afgelopen periode van 2 jaar dus een onderbreking van uw inschrijving van langer dan 3 maanden, dan wordt deze niet gelijkgesteld en bent u geen 2 jaar ingeschreven en heeft uw nieuwe werkgever geen recht op de aanwervingsincentive.