Ja, onder bepaalde voorwaarden.

Zo mag de periode interim maximaal 3 maanden duren en moet de nieuwe werknemer tussen de interim tewerkstelling en de vaste tewerkstelling minstens één dag ingeschreven zijn bij VDAB als niet werkend werkzoekende. 

Tip! Opdat de vaste werkgever recht zou hebben op de aanwervingsincentive, mag de interim-tewerkstelling en de 'vaste' tewerkstelling niet aansluiten. Er moet minstens een onderbreking zijn van één dag tussen beide contracten!