Toon alles/verberg alles

 • Veelgestelde vragen Regionale toetsing

  Hoe verloopt de procedure voor een aanvraag regionale toetsing?

  Stap 1: Het bedrijf stelt de aanvraag regionale toetsing samen. Een aanvraag bevat volgende documenten:

  1. een fiche met een aantal bedrijfsgegevens (xls). Deze fiche moet in excel-formaat gemaild worden naar regionaletoetsing@vlaanderen.be.
  2. de ondertekende outplacementovereenkomst van een erkend outplacementkantoor
  3. de samenwerkingsovereenkomst inzake de tewerkstellingscel
  4. de ondertekende CAO met het sociaal begeleidingsplan voor arbeiders en bedienden en de datum van de ondernemingsraad waarop de CAO's werden goedgekeurd (indien van toepassing)
  5. de CAO Stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) (indien van toepassing) goedkeuring van VDAB indien het bedrijf met Sociaal Interventiefonds werkt.

  Stap 2: De aanvrager stuurt de aanvraag regionale toetsing met bijhorend dossier aangetekend per post naar:

  Departement Werk en Sociale Economie
  Regionale toetsing (17e verdieping)
  Koning Albert II laan 35 bus 20
  1030 Brussel

  Tel.: 02-553 09 59 - E-mail: regionaletoetsing@vlaanderen.be

  Stap 3: De aanvrager mailt de volledige aanvraag regionale toetsing naar regionaletoetsing@vlaanderen.be. Om de aanvraag te kunnen behandelen is het noodzakelijk om de fiche met de bedrijfsgegevens in excel-formaat te mailen.

  Tip: indien het bewijs (scan/foto) van de aangetekende zending toegevoegd wordt in de mail, kan de aanvraag sneller in behandeling genomen worden.

  Stap 4: De regionale minister van Werk maakt binnen de 14 kalenderdagen zijn beslissing over aan het bedrijf. Dit gebeurt per mail en per aangetekende zending. De 14 kalenderdagen starten vanaf de postdatum van de aangetekende aanvraag tot regionale toetsing door het bedrijf.

  Stap 5: Het bedrijf bezorgt het attest met de beslissing van de regionale minister vervolgens aan de federale minister van Werk op het volgende adres:

  Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen

  T.a.v. An Kemps
  Attaché
  Adviescommissie
  Directie van de begeleiding van de ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering
  Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg
  Ernest Blérotstraat 1
  1070 Brussel

  Tel. 02/233.41.34
  Fax. 02/233.40.77
  coa@werk.belgie.be

  Wat controleert het departement WSE bij een aanvraag regionale toetsing?

  Het departement WSE controleert of:

  • de noodzakelijke documenten door het bedrijf over worden gemaakt bij de aanvraag Regionale toetsing (Fiche met kerngegevens, de ondertekende outplacementovereenkomst, de samenwerkingsovereenkomst inzake de tewerkstellingscel, CAO’s indien van toepassing);
  • er een geldige tewerkstellingscel werd opgericht;
  • er werknemers zijn met een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd of arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid die minstens één jaar ononderbroken anciënniteit hebben bij de werkgever. Deze werknemers kunnen zich vrijwillig inschrijven in de tewerkstellingscel en de werkgever is verplicht om hen een outplacementaanbod te doen.
  • er eventueel andere acties ondernomen werden in het sociaal begeleidingsplan:
   • Worden er preventieve maatregelen getroffen waardoor ontslagen vermeden kunnen worden?
   • Worden er financiële incentives toegekend die hertewerkstelling bevorderen bv. een opleidingsbudget, een hertewerkstellingspremie,…?

  Het departement WSE screent het activerend gehalte op de volgende criteria:

  1. Het aantal uren outplacement (begeleidingsintensiteit): Het outplacementbureau voorziet een begeleiding van minimaal 30 uren gedurende 3 maanden voor de – 45-jarigen en 60 uren gedurende 6 maanden voor de + 45-jarigen (federale normen);
  2. Het verloop van het outplacement;
  3. De inhoud van het outplacement. Het aanbod is gericht op hertewerkstelling van de getroffen werknemers om de ex-werknemer in staat te stellen binnen een zo kort mogelijke termijn een betrekking bij een nieuwe werkgever te vinden of een beroepsbezigheid als zelfstandige te ontplooien;
  4. Het outplacementaanbod voorziet in maatwerk en in een plan van aanpak m.b.t. de kansengroepen in het bijzonder voor de oudere werknemers/kandidaat in het Stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT); 
  5. Locatie outplacementbegeleiding;
  6. Over het outplacementaanbod aan de individuele werknemers wordt een goede rapportering bijgehouden (met het oog op evaluatie en eventuele goede overdracht nadien).

  Gedetailleerde toelichting bij het toetsingskader (pdf / 0.05 MB) (pdf)

  Wat dient er te gebeuren van zodra het bedrijf het attest ontvangen heeft?

  De wettelijke procedure voorziet dat het bedrijf dit attest vervolgens overmaakt aan de federale minister van werk op het volgende adres:

  Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen

  Tav An Kemps
  Attaché
  Adviescommissie
  Directie van de begeleiding van de ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering
  Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg
  Ernest Blérotstraat 1
  1070 Brussel

  Tel. 02/233.41.34
  Fax. 02/233.40.77
  coa@werk.belgie.be

  Wat zijn de verschillen sinds 1 januari 2018?

  Tot en met 2017 gaf de regionale minister van werk een advies aan de federale minister van werk. Vanaf 1 januari 2018 werd de regionale toetsing een bevoegdheid van de regionale minister van Werk van het gewest waar de vestigingseenheid van het bedrijf zich bevindt.

  In het geval de werkgever meerdere vestigingseenheden bezit die in verschillende gewesten gelegen zijn, dan moet het begeleidingsplan goedgekeurd worden in ieder betrokken gewest.

  Wat zijn de contactgegevens van de andere gewesten?

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  Actiris

  Directie Partnership en Tewerkstellingsprogramma's

  Telefoonnummer : 02.800.42.84

  E-mail : alc-bco@actiris.be

   

  Waals Gewest

  Le Forem

  Direction générale Stratégie – Service Reconversions collectives

  Telefoonnummer : 071/20.68.70

  E-mail : reconversionscollectives.siegecentral@forem.be

  Website: www.leforem.be

   

  Duitstalige Gemeenschap

  Arbeitsamt der DG

  Dienst Collectieve ontslagen & herstructurering

  Telefoonnummer: 087.63.89.00

  E-mail: umstrukturierung@adg.be

  Website: www.adg.be