Wat is discriminatie?

In België verbieden een aantal wetten op Europees, federaal en Vlaams niveau om een keuze te baseren op een aantal beschermde criteria: geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschap, sociale positie, nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming,…. Daarnaast definieert het Vlaamse gelijke kansen- en behandelingsdecreet ook genderidentiteit als een beschermd criterium.

Een onderscheid maken tussen mensen of groepen op basis van één of meer van deze beschermde criteria, dat is discriminatie!

Discriminatie herkennen is niet zo eenvoudig, er bestaan verschillende vormen waarin dat tot uiting kan komen:

 

Directe of indirecte discriminatie?

Er is sprake van directe discriminatie wanneer je slecht behandeld wordt op grond van één van de beschermde criteria, zonder dat dit kan worden gerechtvaardigd door een noodzakelijke beroepsvereiste.
Voorbeeld: als je bij een sollicitatie wordt afgewezen omdat je te oud bent, vormt dit een directe discriminatie op grond van leeftijd.

Het kan ook zijn dat je niet wordt benadeeld op grond van een beschermd criterium, maar dat je toch vaststelt dat je werd benadeeld. Ook een schijnbaar neutrale behandeling kan meer negatieve gevolgen hebben voor personen met eenzelfde beschermd criterium. In dat geval spreken we van indirecte discriminatie.
Voorbeeld:  Het tijdens een sollicitatiegesprek aan een vrouw vragen 'wat te doen als 's ochtends blijkt dat uw kind ziek is?'. Een dergelijke vraag wordt zelden aan mannelijke sollicitanten gesteld.  Hier is dus sprake van indirect discriminatie op grond van geslacht.

 

Opdracht geven tot discriminatie

Ook iemand de opdracht geven of vragen om te discrimineren is verboden.
Voorbeeld: een klant vraagt aan een uitzendkantoor om voor een bepaalde functie geen kandidaten van buitenlandse afkomst aan te nemen.

 

Redelijke aanpassingen

Daarnaast verplicht de wet om redelijke aanpassingen te voorzien voor mensen met een handicap. Om na te gaan wat redelijke aanpassingen kunnen zijn wordt rekening gehouden met de grootte en type van de onderneming. 
Voorbeeld: het weigeren om aangepast computermateriaal te voorzien voor een persoon met een visuele handicap is een inbreuk op de plicht om redelijke aanpassingen te voorzien.

 

Discriminerende intimidatie

Ook bij pesten op de werkvloer kan er sprake zijn van discriminatie.
Voorbeeld: Een jongeman wordt lastiggevallen en gepest op het werk omwille van zijn seksuele geaardheid.

 

Discriminatie door associatie

Wanneer iemand gediscrimineerd wordt wegens zijn nauwe band met iemand die door de anti-discriminatiewetgeving wordt beschermd.
Voorbeeld: een persoon wordt ontslagen omdat zijn of haar kind gehandicapt is. 

Contact

Hetisgauwgebeurd

Organisatie: 
Departement Werk & Sociale Economie
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel