Discriminatie melden

Op de werkvloer kan discriminatie plaatsvinden op verschillende momenten : tijdens de aanwerving, de uitvoering of de beëindiging van het arbeidscontract. Discriminatie komt zowel voor tussen werkgever en werknemer als tussen werknemers onderling of met derden op de werkplek. Door hier het probleem te benoemen maken wij dit zichtbaar en kunnen wij dit ook aanpakken. 

Wat is discriminatie?

Discriminatie melden?

  

Dit is het meldpunt van de Afdeling Toezicht en Handhaving van het Departement Werk en Sociale Economie. Hier kan je terecht met een melding over discriminatie in verband met werk/arbeid.

 

Andere organisaties

Andere organisaties waar zowel slachtoffers als getuigen terecht kunnen om discriminatie te melden zijn:
 

Meldpunten UNIA

Unia is een onafhankelijke, openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert.

Unia is toegankelijk voor alle burgers met vragen hierover. Als je gediscrimineerd, geïntimideerd, fysiek of verbaal aangevallen wordt, met inbegrip van discriminatie via internet, op basis van door de wet beschermde discriminatiegronden, kan Unia je adviseren en ondersteunen in alle vertrouwelijkheid. Hoe Unia je kan helpen ? Dat ontdek je hier.
 

Meldpunt ABVV

Ben je het slachtoffer van discriminatie op de werkvloer? Of is je collega slachtoffer van discriminatie op de werkvloer en wil je daar mee iets aan doen?

Het ABVV is er om je te helpen. Via bovenstaande link kom je op ons meldpunt voor discriminatie terecht.

Vul het formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.
 

Meldpunt ACV

Het infopunt van ACV wil het debat over vooroordelen voeren en de strijd tegen discriminatie aangaan. Vooroordelen herkennen en mensen hierop aanspreken is een eerste stap. Het is belangrijk om ook in je eigen organisatie bewust om te gaan met vooroordelen en daar waar nodig stappen te zetten. Via het online meldingsformulier kunnen getuigen of slachtoffers discriminatie aangeven. Een medewerker zal je contacteren om je verder te helpen.
 

Meldpunt ACLVB

Wanneer je als slachtoffer of getuige geconfronteerd wordt met discriminatie op het werk, kan je hiertegen reageren op verschillende manieren. Via bemiddeling kan je tot een verzoening komen. Indien nodig kan je ook een beroep doen op verschillende wetten en procedures. Je moet daarvoor natuurlijk bewijsmateriaal verzamelen of getuigen hebben. Misschien schrikt dit alles je af of durf je gewoon de problemen niet aankaarten. Hierdoor blijven de moeilijkheden verborgen en ... voortduren voor jou en anderen. Blijf niet bij de pakken zitten en stap naar je vakbond.
 

INSTITUUT VOOR GELIJKHEID VAN VROUWEN EN MANNEN

Het instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen is een onafhankelijke federale overheidsinstelling die instaat voor het waarborgen en bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bestrijding van elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op basis van geslacht. De juridische cel van het instituut behandelt vragen en klachten van slachtoffers van geslachtsdiscriminatie op de werkvloer. Het instituut organiseert activiteiten rond discriminatie, geweld, arbeid, politiek, gender mainstreaming, transgender personen en internationale en Europese beleidslijnen.
 

TOEZICHT SOCIALE WETTEN

Het Toezicht op de Sociale Wetten heeft als opdracht ervoor te zorgen dat de beleidslijnen inzake collectieve en individuele arbeidsbetrekkingen worden nageleefd. Ze doen dit door een raadgevende, preventieve en repressieve rol te vervullen.

Voor het indienen van een klacht over één van de bovenstaande thema's:
contacteer de externe directie van het Toezicht op de Sociale Wetten die bevoegd is voor de gemeente waar de werkgever gevestigd is. 

Wanneer ze hun situatie kenbaar maken, hoeven de slachtoffers en getuigen van discriminatie niet te vrezen voor beroepsmatige represailles aangezien de werknemers van een ontslagbescherming genieten. De werkgever mag een arbeidsrelatie niet stopzetten of eenzijdig de arbeidsvoorwaarden wijzigen van de werknemer die een met redenen omklede klacht heeft ingediend of die zinnens was een rechtsvordering in te stellen (met uitzondering van redenen die geen verband houden met deze klacht of deze rechtsvordering).
 

TOEZICHT WELZIJN OP HET WERK

Een werknemer beschikt steeds over de mogelijkheid om zelf een beroep te doen op de inspectie van het Toezicht op het Welzijn op het Werk. Deze mogelijkheid staat open bij alle psychosociale risico’s op het werk (waaronder pesten en intimidatie).

Voor het indienen van een klacht over één van de bovenstaande thema's:
contacteer de externe directie van het Toezicht welzijn op het werk die bevoegd is voor de provincie waar de werkgever gevestigd is. 

De inspectie treedt enkel in tweede lijn op: wanneer een werknemer rechtstreeks een individuele klacht indient bij de inspectie moet zij deze werknemer te informeren over het bestaan van de interne procedure en hem door te sturen naar de bevoegde preventieadviseur psychosociale aspecten. Indien de werknemer reeds een beroep heeft gedaan op de interne procedure, zal de inspectie proberen de situatie te normaliseren door bijvoorbeeld maatregelen op te leggen (eventueel deze die door de preventieadviseur psychosociale aspecten werden voorgesteld).

 

Contact

Hetisgauwgebeurd

Organisatie: 
Departement Werk & Sociale Economie
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel