Betaalstaten TWP downloaden

De personen met de rol Tewerkstellingsprogramma’s raadpleger kunnen hun betaalstaten downloaden via de TWP webapplicatie.

Deze rol is toegekend door de promotor of lokale beheerder aan zichzelf of aan een gemandadeerd persoon (via de mandatenapplicatie).

De betaalstaten TWP worden niet meer op papier afgedrukt en via de post verstuurd.