Contact

Inhoudelijke vragen?

Technische vragen over het aanmelden op onze loketten en over het online aanvragen van diensten of premies?

  • Zie de help en contactgegevens vermeld bij de betrokken dienst.
     

Technische vragen over inhoudelijke pagina's van werk.be?

Heeft u klachten over de werking van het Departement WSE?

In eerste instantie kunt u met uw probleem contact opnemen met de algemene inlichtingen of de betrokken dienst. Normaal kunnen zij u immers het snelst verder helpen bij het oplossen ervan. Vindt u dat u daarna onvoldoende geholpen bent, neem dan contact op met de klachtenmanager van het Departement WSE. Deze start dan een onafhankelijk onderzoek en bekijkt of uw klacht kan worden opgelost via het online klachtenformulier.

Klachtenmanager Departement WSE
Koning Albert II-laan 35 bus 20, 1030 Brussel
klachten@wse.vlaanderen.be