Beleidsdocumenten
Departement Kanselarij en Bestuur

Nieuwe cijfers voor de periode 2006-2015, met focus op de meest recente jaar-op-jaar bewegingen

Onderzoeksrapporten
HIVA ism RSZ, Departement WSE, BISA en IWEPS
WSE-analyses
Departement Werk en Sociale Economie
WSE-analyses
Departement Werk en Sociale Economie
Beleidsdocumenten
Kabinet van Liesbeth Homans, Viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding

Kansengroepen in cijfers

WSE-analyses
Departement Werk en Sociale Economie
WSE-jaarrapporten
Departement Werk en Sociale Economie
WSE-jaarrapporten
Departement Werk en Sociale Economie
Beleidsdocumenten
Kabinet van Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
Onderzoeksrapporten
Universiteit Gent - Sherpa

Pagina's