Kansengroepen in cijfers 2016

De kansengroepbarometer met focus op talent: de FOT-barometer

Om de doelstellingen van evenredige arbeidsdeelname en de resultaten van het nieuwe beleid te kunnen opvolgen en evalueren is een goede monitoring van groot belang.  De FOT-barometer van het departement WSE monitort de voortgang die geboekt wordt voor de diverse groepen die zijn opgenomen in het Pact 2020 en brengt hun socio-economische positie in kaart aan de hand van de meest recente data op jaarbasis (tot 2016).

WSE-analyses
Departement WSE

In dit rapport geven we weer hoeveel doelgroepwerknemers werken in de sociale economie in Vlaanderen. We maken hierbij het onderscheid tussen de sociale en beschutte werkplaatsen (die vanaf 2019 overgaan naar de regelgeving collectief maatwerk), de diverse types invoegbedrijven, de lokale diensteneconomie en arbeidszorg. We analyseren hiervan ook de profielkenmerken en de regionale spreiding.

WSE-analyses
Departement WSE
Onderzoeksrapporten
IDEA Consult

Data from the EU Labour Force Survey Belgium and the Regions

WSE-analyses
Departement Werk en Sociale Economie

Pagina's