Verkenning van en beleidsuitdagingen voor de Vlaamse arbeidsmarkt in de periode 2004-2010

Auteur(s): 
Vandenbrande, Tom
Gevers, Ann
Devisscher, Stephanie
Huys, Rik
Vanderbeken, Wim
Sels, Luc
Uitvoerder: 
KULeuven / HIVA / IDEA Consult
Publicatietype: 
Onderzoeksrapporten