Van arbeidsongeschiktheid naar werk: simulaties van inactiviteitsvallen met MOTYFF

Auteur(s): 
Hufkens, Tine
Van Mechelen, Natascha
Uitvoerder: 
CSB – Universiteit Antwerpen
Publicatiejaar: 
2014
Publicatietype: 
Onderzoeksrapporten