Toekomstverkenningen arbeidsmarkt 2050

Auteur(s): 
Sels, Luc
Vansteenkiste, Sarah
Knipprath, Heidi
Uitvoerder: 
Steunpunt Werk / HIVA
Publicatiejaar: 
2017
Publicatietype: 
Onderzoeksrapporten