Procesevaluatie van de werkwinkels: Evaluatie van de netwerkbenadering en de ruimtelijke spreiding van de werkwinkels en contactpunten

Auteur(s): 
Van Hecke, Etienne
Stuyck, Karen
Van Hemel, Line
Struyven, Ludo
Uitvoerder: 
HIVA en KULeuven
Publicatietype: 
Onderzoeksrapporten