Leerstoel Migratie, Integratie en Arbeidsmarkt: Determinanten van arbeidsparticipatie en werkzaamheid van personen met een migratie-achtergrond, met specifieke aandacht voor inburgeringstrajecten van nieuwkomers en de latente vrouwelijke arbeidsreserve

Auteur(s): 
Neels, Karel
Raeymaeckers, Peter
Vujic, Suncica
Uitvoerder: 
Universiteit Antwerpen
Publicatiejaar: 
2019
Publicatietype: 
Onderzoeksrapporten