Externe evaluatie van de Vlaamse Jongerengarantie in het kader van het Europese Jeugdgarantieplan

Auteur(s): 
Struyven, Ludo
Desiere, Sam
Van Dessel, Amber
Coomans, Sam
Uitvoerder: 
HIVA
Publicatiejaar: 
2017
Publicatietype: 
Onderzoeksrapporten