De Vlaamse OCMW's in het arbeidsmarktbeleid: van stille actor tot actieve partner

analyse van beleidsinspanningen en samenwerkingsverbanden

DOWNLOAD(S): 
Auteur(s): 
Sannen, Leen
Struyven, Ludo
Vos, Steven
Uitvoerder: 
HIVA
Publicatietype: 
Onderzoeksrapporten