De rol en impact van de bemiddelaar/consulent in het (nieuwe) begeleidings- en bemiddelingsmodel: een analyse van determinanten op meso- en micro niveau

Auteur(s): 
Struyven, Ludo
Van Parys, Liesbeth
Groenez, Steven
Desiere, Sam
Driesmans, Karolien
Uitvoerder: 
HIVA
Publicatiejaar: 
2017
Publicatietype: 
Onderzoeksrapporten