De arbeidsmarkt in de grensregio van Nederland en Vlaanderen

Auteur(s): 
Vanderbiesen, Wouter
Goutsmet, Daan
Bierings, Harry
Schmitt, Julia
van der Valk, Johan
Uitvoerder: 
Steunpunt Werk/Centraal Bureau voor de Statistiek (NL)
Publicatiejaar: 
2017
Publicatietype: 
Onderzoeksrapporten