Allochtone ondernemers of ondernemende allochtonen? Ondernemers!

Een kwantitatief en kwalitatief verkennend onderzoek naar allochtone ondernemers in Vlaanderen.

DOWNLOAD(S): 
Auteur(s): 
Martens, Albert
Verhoeven, Hans
Lambrechts, Hans
Uitvoerder: 
KULeuven
Publicatietype: 
Onderzoeksrapporten