Sinds 1 juni 2019 voegen we geen nieuwe publicaties toe in deze databank.
Alle rapporten van Strategisch Arbeidsmarktonderzoek en onze eigen WSE-publicaties kan u SINDS 1 JUNI 2019 terug vinden in de publicatiedatabank op vlaanderen.be.
 

Onderzoeksrapporten
Departement Werk sen Sociale Economie

Kansengroepen in cijfers 2017 - 2018

Om de doelstellingen van evenredige arbeidsdeelname en de resultaten van het nieuwe beleid te kunnen opvolgen en evalueren is een goede monitoring van groot belang.  De FOT-barometer van het departement WSE monitort de voortgang die geboekt wordt voor de diverse groepen die zijn opgenomen in het Pact 2020 en brengt hun socio-economische positie in kaart aan de hand van de meest recente data op jaarbasis (2017-2018).

WSE-analyses
Departement WSE

Het rapport geeft weer hoeveel doelgroepwerknemers werken in de sociale economie in Vlaanderen. Hierbij wordt er een onderscheid gemaakt tussen de sociale en beschutte werkplaatsen, de diverse types invoegbedrijven, de lokale diensteneconomie en arbeidszorg. Ook de profielkenmerken en de regionale spreiding worden geanalyseerd.

WSE-analyses
Departement WSE

Assessment and Recommendations

Dit rapport analyseert de Vlaamse situatie op het gebied van opleidingen voor volwassenen, en doet aanbevelingen om tot een lerende economie te komen waarin talent optimaal benut en ingezet wordt. Hieruit blijkt onder meer dat Vlaanderen op veel vlakken goed presteert, maar dat te weinig Vlamingen opleidingen volgen en dat ze hun bestaande competenties onvoldoende gebruiken in hun werk.

Onderzoeksrapporten
Vlaamse Regering & OESO
Onderzoeksrapporten
IDEA Consult
Onderzoeksrapporten
IDEA Consult

Pagina's