Onderzoeksrapporten
Steunpunt Werk/Centraal Bureau voor de Statistiek (NL)
Onderzoeksrapporten
Steunpunt Werk / HIVA

Assessment and Recommendations

Dit rapport analyseert de Vlaamse situatie op het gebied van opleidingen voor volwassenen, en doet aanbevelingen om tot een lerende economie te komen waarin talent optimaal benut en ingezet wordt. Hieruit blijkt onder meer dat Vlaanderen op veel vlakken goed presteert, maar dat te weinig Vlamingen opleidingen volgen en dat ze hun bestaande competenties onvoldoende gebruiken in hun werk.

Onderzoeksrapporten
Vlaamse Regering & OESO
Onderzoeksrapporten
IDEA Consult
Onderzoeksrapporten
IDEA Consult

Pagina's