VIONA-onderzoeksprogramma

Het Vlaams Interuniversitair Onderzoeksnetwerk Arbeidsmarktrapportering, kortweg VIONA, is een onderzoeksnetwerk dat in 1994, op initiatief van de Vlaamse regering en de Vlaamse sociale partners, werd uitgebouwd ter bevordering van het strategische arbeidsmarktonderzoek in Vlaanderen.

De Stuurgroep VIONA - bestaande uit afgevaardigden van de Vlaamse ministers bevoegd voor Werk en voor Sociale Economie, de Vlaamse sociale partners en het departement WSE - staat in voor de inhoudelijke sturing van het onderzoeksprogramma en lanceert jaarlijks één tot twee projectoproepen voor studie- en onderzoeks- en ontwikkelingsopdrachten. De minister bevoegd voor Werk, de heer Philippe Muyters, keurt de oproepen en -projecten goed, rekening houdend met het advies van de Stuurgroep. De projectoproepen zijn in beheer van het departement WSE en zijn complementair aan de opdrachten van het Steunpunt Werk.

IDEEËNBUS: Hebt u een voorstel of een suggestie voor een topic voor beleidsgericht arbeidsmarktonderzoek, laat het ons graag weten. Vul dit formulier (doc / 0.04 MB) in en mail het naar viona@vlaanderen.be. Alle ingezonden voorstellen worden zorgvuldig bekeken en geëvalueerd op hun relevantie en haalbaarheid. Telkens wanneer de minister op advies van de Stuurgroep een topic heeft aanvaard, brengt het VIONA-secretariaat de indiener hiervan via mail op de hoogte. De eerstvolgende lichting van de ideeënbus zal in het najaar 2019 gebeuren.

Contact

Voor verdere info over het onderzoeksprogramma kan je steeds terecht bij het departement voor Werk en Sociale Economie die het secretariaat van de Stuurgroep waarneemt en de coördinatie van het onderzoeksprogramma verzorgt:

Vlaams Ministerie voor Werk en Sociale Economie
Stuurgroep VIONA
Koning Albert II laan 35 bus 20
1030 Brussel

Coördinatie-secretariaat:
Johan Troch: 02-553.44.18
Kim Verhoeven: 02-553.43.41
E-mail: viona@vlaanderen.be