Steunpunt Werk

Het Steunpunt Werk is door de Vlaamse Regering erkend als Steunpunt voor Beleidsrelevant Onderzoek voor de periode 2016-2020. De inhoudelijke aansturing van het Steunpunt wordt waargenomen door de Stuurgroep Steunpunt Werk met vertegenwoordigers van de Vlaamse Overheid en de Vlaamse sociale partners.

De opdrachten van het Steunpunt Werk hebben onder meer betrekking op de ontwikkeling van indicatoren, gestructureerde tijdreeksen, projectiemodellen en simulatietools voor de voorbereiding, monitoring en evaluatie van het arbeidsmarktbeleid. Daarnaast legt het Steunpunt zich toe op de analyse van de Vlaamse arbeidsmarkt en de benchmarking in een Europees vergelijkend perspectief. Verder neemt het een belangrijke rol op bij de valorisatie en verspreiding van arbeidsmarktinformatie. Het zorgt ook voor een maximale ontsluiting van voor het arbeidsmarktbeleid relevante data(banken).

Download hier (pdf) het meerjarenprogramma van het Steunpunt Werk 2016-2020.

Het Steunpunt Werk is als kenniscentrum ingebed in de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de KU Leuven en staat onder leiding van prof. dr. Luc Sels. Sarah Vansteenkiste neemt de rol van coördinator van het Steunpunt op.