Onderzoek

De Vlaamse overheid hecht groot belang aan de wetenschappelijke onderbouwing van het gevoerde arbeidsmarktbeleid. Via de uitbesteding van wetenschappelijk onderzoek wordt verholpen aan de lacunes in de kennis over de werking van de Vlaamse arbeidsmarkt en het gevoerde beleid.

Binnen het model van het Vlaams Programma Strategisch Arbeidsmarktonderzoek (VPSA) en onder de adviserende bevoegdheid van de Stuurgroep VIONA en de Stuurgroep Steunpunt Werk en de ondersteunende en coördinerende rol van het departement Werk en Sociale Economie (WSE) lopen twee initiatieven, die complementair aan elkaar zijn uitgebouwd: